Advokátní kancelář, právní poradna Hradec Králové
Advokát Mgr. Miloš Znojemský

 
 
 
 
 
 
 

O nás

 
Již od roku 2004 naše advokátní kancelář se sídlem v Hradci Králové nabízí komplexní právní služby. Jsme dynamicky se rozvíjející právní kancelář s širokým rozsahem poskytovaných služeb počínaje vymáháním pohledávek a hájením dalších práv klientů v oblasti práva obchodního i občanského, převodem nemovitostí i poradenstvím v oblasti insolvenčního práva až po obhajobu a zastupování v trestním řízení. Diskrétnost je u nás samozřejmostí.
 
 
 
 

Poskytujeme právní pomoc v těchto oblastech práva:

 
 • občanské právo
 • obchodní právo (vymáhání pohledávek, exekuce, změny ve společnostech apod.)
 • rodinné právo (rozvody, svěření dítěte do péče apod.)
 • pracovní právo (noprávněné ukončení pracovního poměru, porušení pracovní kázně, vymáhání dlužné mzdy aj.)
 • správní právo
 • trestní právo (obhajoba a zastupování v trestním řízení)
 • insolvence, insolvenční řízení
 • sepisování smluv - nájemní, kupní aj.
 • převody nemovitostí, advokátní úschova
 • vymáhání náhrad za škody způsobené na zdraví
 • porušení práva na ochranu osobnosti
 
 
 
 
 

Ceny právního poradenství a služeb

 
Cena za poskytnutí právních služeb je závislá na jejich náročnosti, na právní složitosti věci, výši pohledávky, věci, práva apod. Bez znalosti konkrétního případu není možné předem stanovit odměnu, advokátní kancelář má však dlouhodobý zájem, aby její klienti byli spokojeni, co se týče poměru kvalita poskytovaných služeb - cena za poskytované služby.
 
 
Veškeré důležité listiny jsou zasílány prostřednictvím pošty nebo jsou předávány osobně. Méně důležité listiny jsou zasílány i e-mailem.

Klientům doporučujeme se do právní kanceláře vždy předem objednat prostřednictvím telefonu či e-mailu z důvodu možné nepřítomnosti advokáta v kanceláři (např. soudní jednání). V odůvodněných případech je možné sjednat schůzku i v podvečerních hodinách, v naléhavých a neodkladných případech i o víkendu.

Advokátní kancelář Mgr. Miloše Znojemského, Hradec Králové se těší na spolupráci s Vámi!